παραπληροφόρηση και προπαγάνδα Αρης Χατζηστεφάνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Πράκτορες και πρακτορεία ειδήσεων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

135. «Letter from James Buchanan to Moses Beach». Dickinson College, Archives and Special Collections. Ανακτήθηκε στις 25.7.2022.

 

136. Liddell, Marlane. «The AP Looks Back». Smithsonian Magazine, Μάιος 1998. Ανακτήθηκε στις 21.5.2014.

 

137. Scharnberg, Harriet. «Das A und P der Propaganda. Associated Press und die nationalsozialistische Bildpublizistik». Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 13 (2016), H. 1, URL: https://zeithistorische-forschungen.de/1-2016/5324, DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1413, Druckausgabe: S. 11-37. Ανακτήθηκε στις 24.2.2016.

 

138. Oltermann, Philip. «Revealed: Ηow Associated Press cooperated with the Nazis». The Guardian, 30.3.2016. Ανακτήθηκε στις 30.3.2016.

 

139. Barger, Brian. «It Started Over Lunch and Led to the Exposure of One of the Greatest Scandals in U.S. History». Consortium News, 16.4.2018. Ανακτήθηκε στις 17.4.2018.

 

140. Bernstein, Carl. «The CIA and the Media». Rolling Stone, 20.10.1977. Ανακτήθηκε στις 8.4.2020.

 

141. Crewdson, John M. «Worldwide Propaganda Network Built by the C.I.A.» The New York Times, 26.12.1977. Ανακτήθηκε στις 20.7.2022.

 

142. Ο ελληνικός Τύπος, 1784 ως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2005. Ανακτήθηκε στις 9.8.2017.

 

143. Σκαμνάκης, Αντώνης. Πολιτική εξουσία και Μ.Μ.Ε. στη σύγχρονη Ελλάδα (1821-1940). Εκδόσεις Ζυγός, 2020.

 

144. Rafenberg, Marina. «The worrying decline of press freedom in Greece». Le Monde, 15.5.2022. Ανακτήθηκε στις 15.5.2022.

 

145. Gijs, Camille. «Greece is worst EU country for media freedom, report says». Politico, 3.5.2022. Ανακτήθηκε στις 3.5.2022.

 

146. Davies, Nick. Flat Earth News: An Award-winning Reporter Exposes Falsehood, Distortion and Propaganda in the Global Media. Vintage, 2009. ISBN: 9780099512684

 

147. Davies, Nick. Flat Earth News: An Award-winning Reporter Exposes Falsehood, Distortion and Propaganda in the Global Media. Vintage, 2009. ISBN: 9780099512684

VIDEO

PODCAST